دانلود ریمیکس آهنگ put your head on my shoulder

دانلود ریمیکس آهنگ put your head on my shoulder

دانلود آهنگ put your head on my shoulder از پاول انکا اصلی بدون ریمیکس

Put your head on my shoulder remix

آهنگ خارجی خاطره انگیز سرن را بر شانه من بگذار + ریمیکس

دانلود ریمیکس put your head on my shoulder از پاول آنکا

 سرت را بر شانه من بگذار

دانلود آهنگ

 آهنگ put your head on my shoulder از پاول انکا اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ

متن آهنگ سرت را بر شانه من بگذار

Put your head on my shoulder

Hold me in your arms baby

سرت را بر شانه ی من بگذار

سرت را بر شانه ی من بگذار

مرا در بازوهات نگه دار عزیزم

و سخت در آغوش خود بفشر

نشان بده که توام عاشقم هستی!

لب هایت را کنار لب هایم بگذار عزیزم

نمی خوای یک بار بر من بوسه بزنی؟

امشب فقط یک بوسه، شاید …

من و تو عاشقِ هم خواهیم شد

دیگران می گویند عشق فقط یک بازی است

بازی ای که تنها تو نمی توانی برنده اش باشی

اگر راهی داره،

روزی پیدایش می کنم

و خرسندانه به سوی اش هجوم می آورم

سرت را بر شانه ی من بگذار

در گوش من زمزمه کن عزیزم

حرف هایی که می خواهم بشنوم را

به من بگو، به من بگو که تو هم عاشق منی

سرت را بر شانه ی من بگذار

در گوش من زمزمه کن عزیزم

حرف هایی که می خواهم بشنوم را

سرت را بر شانه ی من بگذار

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 30