دانلود اهنگ شمالی نمک نمکدانه تو آستانه بادامی تو

دانلود اهنگ شمالی نمک نمکدانه تو آستانه بادامی تو

دانلود اهنگ نمگ نمکدانه تو مهرداد گیلانی

اهنگ چینی چینی چینی تومانی کامل کیفیت اصلی و متن اهنگ مازندرانی شاد چینه چینه تومانه رودخانه آب روانه

متن اهنگ نمک نمکدان تو مهرداد گیلانی

تازه روزان بوشوبی چایی باغ سر آی مریم آی مریم

جوانان را دکتن تی پوشته سر آی مریم آی مریم

می مشته صغری لاکوی؛ می مشته کبری لاکوی

اهنگ جدید مهرداد گیلانی نمک نمکدانه تو

همه تی امرا بد؛ت می امرا قهرم یار

چینه چینه تومانه رودخانه آب روانه

نمک نمکدانی تو آستانه بادامی تو

اهنگ شمالی چین چینه تومانه ریمیکس

تازه بچیم خربزه؛ آخ چقدر بامزه

تازه بچم خیاره؛ خیار سبزواره

هوایا مه داره نکونه وارش

مو ته قدره بمیرم لاکو نکن لج

دانلود آهنگ شاد مازندرانی چینی چینی تومانه از ملا محمد اشرفی

بیشیم بازار تره پوتین هگیرم

بدا بمیرم؛ بدا بمیرم بزار بمیرم بزار بمیرم

آخ می جان جان می تو بی پارسال

بشوی امسال باموی جان بی توبی

دانلود اهنگ شمالی ماشین ارسطو پایتخت 5

چی رسوایی افسر باموی جان بی تو می

مامور امی دنبال بامو ؛جان بی تو می

رابیدی رابیدی جان منو تی بغل جا بدی جان

دانلود آهنگ مازندرانی چین چین تومانه در پایتخت

 

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 77