دانلود اهنگ جواد نکایی انده من مست مستمه بوین قمه به دستمه

دانلود اهنگ جواد نکایی انده من مست مستمه بوین قمه به دستمه

دانلود آهنگ جنگی ریکا از جواد نکایی

اهنگ مازندرانی غمگین جواد نکایی انه من مست مستمه بوین قمه به دستمه

دانلود آهنگ جواد نکایی من تیسه جنگ بازی کمه

دانلود آهنگ مسه مستم

آهنگ مازندرانی لاتی برای دعوا

متن اهنگ جنگی ریکا جواد نکایی

انی من مست مستمه بوینه به دستمه

دشمن می روبرو دره من جنگیمه نترسمه

خوایمه که دریادل بووم

خوایمه هرازی پل بووم

جواد نکایی جنگی ریکا

هر کی می جا لج هاکنه بدجوری دادا خل بووم

نوین می سر پایین دره محله دله

اما همش می دست پره

ته می جان برار برار

کوه ره هاکن هدار برو

پلنگ تا وقتی آرومه کنار برو

اهنگ اما همش کمر شکن می دست پره

منتظر نبردمه دادا صحرایی مردمه

عقابمه پر کشمه

نوین می سر پایین دره محله دله

اما همش کمر شکن می دست پره

من تیسه جنگ بازی کمه شهر ره تیر اندازی کمه

با تو رفیق گرمه می پشت تنی سر شاه نازی کمه

محله ره هدار هاکنم دشمن ره شکار هاکنم

تفنگ بییرم شی دست بدخواه ره ناکار هاکنم

نوین می سر پایین دره محله دله

اما همش کمر شکن می دست پره

 

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 27