دانلود آهنگ برند لاتی و پرچمدار دا آ رفقون وحید مرادی ریمیکس مازندرانی

دانلود آهنگ برند لاتی و پرچمدار دا آ رفقون وحید مرادی ریمیکس مازندرانی

جان جان کل شهر همه جا منو تی صحبته صحبت منو با تنه رفاقته مه خیال از تنی دین راحته این ریکا عاشق تنه سیاسته

دانلود آهنگ وحید مرادی عقاب ریمیکس و اصلی بدون ریمیکس

ریمیکس اهنگ جدید وحید مرادی برند لاتی و پرچمدار دا آ رفقون با صدای مرد زن بچه و گیتار بزودی

آهنگ شاد محلی مازنی برند لاتی و پرچمدار دا آ رفقون وحید مرادی میکس تند بیس دار خفن سیستمی

دانلود آهنگ های جدید و قدیمی وحید مرادی

دانلود آهنگ برند لاتی و پرچمدار دا آ رفقون وحید مرادی ریمیکس مازندرانی

آهنگ برند لاتی و پرچمدار دا آ رفقون وحید مرادی ریمیکس

دانلود آهنگ

آهنگ برند لاتی و پرچمدار دا آ رفقون وحید مرادی ریمیکس :

عجب غوغایی دل برپا هاکردی جان چی بیه یادی از اما هاکردی جان

وقتی زیرچشمی نگاه هاکردی جان می زخم کاری ره دوا هاکردی جان

جان جان کل شهر همه جا منو تی صحبته صحبت منو با تنه رفاقته

مه خیال از تنی دین راحته این ریکا عاشق تنه سیاسته

دریا دلو نترسمی امشو دوتایی مستمی

دشمن زیاد دارمی ولی همش آماده هستمی

باهم دوتا برارمی برار شب تارمی لشکر امی دور جمع بوو ترس هیچی نارمی

سیو کلاغ هیچوقت عقاب نوونه  ادعاگر جنگی حساب نوونه

آدمی که ونه دل ترس دنیه مردم حرف جا خراب نوونه

تی پرچمه تو هر جمعی که درمه بالا دارمه همیشه

انی تیشه نزنین منو براره ریشه شی برار داسویل هسه مثل شیر بیشه

می برار ابهت به ونه مردانگیشه مثل پلنگه می برار می گوش به زنگه می برار

با رفقون آدم انه می جا یکرنگه می برار دوست و رفیق داره برار سالار سفره داره برار

فاز جنگ و دعوا دارنه چه انی خاره می برار

شی جنگی و نترس برار دا آ رفقون

اصل و نسب دار و ریشه دار دا آ رفقون  شیر خفته شی سلسله دار دا آ رفقون

برند لاتی و پرچمدار دا آ رفقون تنها رفیق غصه خواری آ برار

مثل تو دنیه نوونه تکرار آ برار  امشو می چشم اسریه در نیار آ برار

داداشی نشویی بووم بی برار آ برار

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 22