دانلود اهنگ سلنا گومز wolves

دانلود اهنگ سلنا گومز wolves

دانلود آهنگ خارجی گرگ ها از سلنا گومز

دانلود آهنگ خارجی دخترونه

متن و ترجمه اهنگ wolves از سلنا

I’ve been running through the jungle
توی جنگل میدویدم

I’ve been running with the wolves

با گرگ‌ها میدویدم

To get to you, to get to you
برای رسیدن به تو , برای رسیدن به تو

I’ve been down the darkest alleys
تو تاریک ترین کوچه ها بودم

Saw the dark side of the moon
طرف تاریک(ترسناک)ماه رو دیدم

To get to you, to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

I’ve looked for love in every stranger
تو هر غریبه ای دنبال عشق گشتم

Took too much to ease the anger
بیش از حد طول کشید تا عصبانیتم رو کم کنم

All for you, yeah, all for you
همش به خاطر تو، آره، همش به خاطر تو

I’ve been running through the jungle
توی جنگل میدویدم

I’ve been crying with the wolves

با گرگ ها گریه می‌کرده‌ام

To get to you, to get to you, oh, to get to you
برای رسیدن به تو، برای رسیدن به تو، آه، برای رسیدن به تو

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 63