اهنگ لری روزگار ای روزگار چنی بی رحمی

اهنگ لری روزگار ای روزگار چنی بی رحمی فرشاد آزادی

دانلود آهنگ روزگار هه روزگار چنی خراوی چنی بیرحمی

آهنگ محلی لری روزگاره روگار چنی خراوی چنی بی رحمی غمگین داغون کننده {لری ، کردی ، لکی}

Farshad Azadi Roozegar

متن آهنگ روزگار فرشاد آزادی

روزگار هه روزگار چنی خراوی چنی بیرحمی هیچ وفا ناری

روزگار هه روزگار هونم رومنی هونت خراو با هیچ خدا ناری

او که لیوه ش بیم ره تش زه وه جونم تش زه وه مالم

اهنگ روزگار هه روزگار چنی خراوی چنی بیرحمی هیچ وفا ناری

سوزوند درونم او که رت حالم د خومم خراو بی

روشنایی مالم چی شو سیاهی مه د او روزیا اول بختم سیاه بی

روزگار نامرد وام بی وفا بی مه د ای دنیا کسی نارم بفهمه

فرشاد ازادی روزگار هه روزگار هونم رومنی هونت خراو با هیچ خدا ناری

حالم ای روزیا وه می بنه هه خدا هوار خدا هوار صد هوار

مردم د تنیا د زیر آوار هه خدا هوار خدا د جانم سیرم

خلاصم بکو بیل تا بمیرم

اهنگ ای خدا هوار خدا صد هوار مردم زیر آوار فرشاد آزادی

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 58