دانلود آهنگ In The Morning جنیفر لوپز

دانلود آهنگ جدید جنیفر لوپز  In The Morning

آهنگ In The Morning از جنیفر لوپز

دانلود اهنگ خارجی In The Morning از جنیفر لوپز

متن و ترجمه آهنگ In The Morning جنیفر

If you love me
اگه منو دوست داری
Say it in the morning
اینو صبح ها هم بهم بگو
Not just in the evening
نه فقط بعدظهرا
Only when you want my body
(که) منو فقط بخاطر بدنم (جسمم) میخوای
Want my body
بدنمو میخوای
Sweet little white lies
دروغای مصلحتی کوچولو و شیرین
Your sweet little white lies
دروغای مصلحتی کوچولو و شیرینِ تو
Leave a bad taste in my mouth
مزه دهن منو تلخ میکنن
Your taste in my mouth (Come on)
مزه تو توی دهن من

ترجمه آهنگ In The Morning جنیفر لوپز

Queen in the night time
شب که میشه ملکه ام
Black dress with white wine
لباس مشکی و شراب سفید
Mess it up, watch it fall down
خرابش کن ، سقوطش رو تماشا کن
When you watch it fall down
وقتی داری سقوطشو میبینی
You tell I’m a real one, I’m the right one
میگی که من واقعی هستم ، من اونی هستم مناسبته
But only when you’re on one
اما فقط وقتی (اینا رو میگی) که باهام رابطه داری
You tell me that you need me, wanna see me
بهم میگی که بهت نیاز دارم ، میخوای منو ببینی

دانلود آهنگ مورنینگ جنیفر لوپز - ایرانی موزیک

But only when you want some, want some
اما فقط وقتی (اینا رو میگی) که چیزی بخوای ، چیزی بخوای
Yeah, if you love mе
اگه منو دوست داری
Say it in the morning
اینو صبح ها هم بهم بگو
Not just in the evеning
نه فقط بعدظهرا
Only when you want my body
(که) منو فقط بخاطر بدنم میخوای
Want my body
بدنمو میخوای
Baby, love me like you mean it
عزیزم ، منو واقعا دوست داشته باش
Not just in the evening
نه فقط بعدظهرا
Only when you want my body
(که) منو فقط بخاطر بدنم میخوای
Want my body
بدنمو میخوای
Na na na, na na na, ey (x2)
Hands cover my neck
با دستات گردنمو گرفتی
Hold tight because you’re obsessed
محکم نگهش داشتی چون تو فکرت یه چیزیه
Come get it in when you’re out

جنیفر لوپز - In The Morning

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 61