دانلود آهنگ آی نه نه زن ال پر نمیخوام از بس رو مو کلیده مخ مونه تلیت کرد

دانلود آهنگ آی نه نه زن ال پر نمیخوام از بس رو مو کلیده مخ مونه تلیت کرد ارسطو در سریال پایتخت

اهنگ دکتر شفاعتم کرد نگاه به ساعتم کرد ارسطو در سریال پایتخت

دانلود آهنگ اون یارو قد بلنده داره به من میخنده

متن اهنگ دکتر شفاعتم کرد نگاه به ساعتم کرد

آی ننه آی ننه مو دیگه زن نمیخوام

زن ال پر نمیخوام از بس رو

مو کلیده مخ مونه تلیت کرد

دکتر شفاعتم کرد نگاه به ساعتم کرد

دکتر شفاعتم کرد نگاه به ساعتم کرد

اون یارو قد بلنده داره به من میخنده

اون یارو قد بلنده داره به من میخنده

دکتر شفاعتم کرد نگاه به ساعتم کر

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 53