دانلود آهنگ هر آشنایی غریب است هر نگاهی فریب است ریمیکس رضا بهرام

دانلود آهنگ هر آشنایی غریب است هر نگاهی فریب است ریمیکس تند بیس دار برای ماشین

اهنگ رضا بهرام هر آشنایی غریبه است هر نگاهی فریب است نسخه اصلی بدون ریمیکس

ریمیکس اهنگ همه رفتند تا زمستان شد خنده ها مردند گریه ارزان شد دیجی احمدرضا معروف اینستاگرام

Reza Bahram : Hame Raftand Remix

دانلود آهنگ ایرانی معروف این روزای اینستاگرام

دانلود آهنگ هر آشنایی غریب است هر نگاهی فریب است ریمیکس رضا بهرام

دانلود آهنگ هر آشنایی غریب است هر نگاهی فریب است ریمیکس رپ ترکیبی اسی بیت

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ هر آشنایی غریب است هر نگاهی فریب است رضا بهرام نسخه اصلی

دانلود آهنگ

آهنگ هر آشنایی غریب است هر نگاهی فریب است ریمیکس اینستاگزام

دانلود آهنگ

ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪ

ﺧﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺮدﻧﺪ ﮔﺮﻳﻪ ارزان ﺷﺪ

ﻛﻮ ﺟﻮاﻧﻰ آرزو ﻫﺎ ﻛﻮ

رﻓﺘﻪ اﻳﻢ از ﻳﺎد ﻳﺎدی از ﻣﺎ ﻛﻮ

ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻐﺾ آﺧﺮم ﺑﺎﺷﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻏﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ای آرام ﺑﻴﻦ درد ﻏﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻏﺮﻳﺐ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻓﺮﻳﺐ اﺳﺖ

ﺑﺎ ﺻﺪای ﻫﺮ ﺑﺎران ﺣﺎل ﻗﻠﺒﻢ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ

ﻏﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﻢ ﻗﻄﺎر درد ﻣﺎ ﺷﺪه

درﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻐﺾ ﻣﺎ ﺷﺪه

از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﻴﺮ از آرزو ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﺴﺘﻪ

نمایش : 3 آهنگ از 3

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 46